MILJØET OG BRØNDBORINGER

Søren Pedersen Brøndboring / Nordjyllands Brøndboring har i mange år beskæftiget sig med miljøboringer og fulgt med i udviklingen på dette område. Det har givet firmaet et image blandt kunder som værende “Specialist i miljøboringer”.

Med den voksende interesse omkring bevarelse af miljøet, er det en viden, der kommer os til gode i vort daglige arbejde.

Myndighederne stiller stadig strengere krav til miljøet, ligesom befolkningen viser stigende interesse for hvorledes vi behandler vores omgivelser.

Vi har et tæt samarbejde med en lang række rådgivende ingeniørfirmaer med speciale i miljøteknik.

Skriv til os