MILJØUNDERSØGELSER I HAMMEL OG OMEGN

Søren Pedersen Brøndboring / Nordjyllands Brøndboring, i Hammel og Nørager, har i mange år beskæftiget sig med miljøboringer og miljøundersøgelser, og har derfor fulgt med i udviklingen på dette område. Det har givet firmaet et image blandt kunder som værende “Specialist i miljøboringer”.

 

Eksperter i miljøundersøgelser

Som eksperter på området, fokuserer vi meget på at vores miljøundersøgelser lever om til alle lovmæssige krav. Med den voksende interesse omkring bevarelse af miljøet, er det en viden, der kommer os til gode i vort daglige arbejde både med miljøboringer og miljøundersøgelser. Myndighederne stiller stadig strengere krav til miljøet, ligesom befolkningen viser stigende interesse for, hvorledes vi behandler vores omgivelser.

Er der grund til bekymring?

Hvis du er usikker på miljøet i et givent område, så lad os foretage en miløjundersøgelse for dig. Vi har et tæt samarbejde med en lang række rådgivende ingeniørfirmaer med speciale i miljøteknik, og vi kan fortælle dig om det lokale miljø, heriblandt kemien i grundvandet.

Kontakt os for miljøundersøgelser

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om miljøundersøgelser, og hvad vi kan hjælpe dig med. Vi har afdelinger i Hammel og Nørager, men tilbyder miljøundersøgelser over hele Danmark. Fang os på tlf. 86964261 eller på kontaktformularen til højre.

Skriv til os