EKSPERTER I MILJØUNDERSØGELSER

Søren Pedersen Brøndboring / Nordjyllands Brøndboring har i mange år beskæftiget sig med miljøboringer og miljøundersøgelser, og har derfor fulgt med i udviklingen på dette område. Det har givet firmaet et image blandt kunder som værende “Specialist i miljøboringer”. Med den voksende interesse omkring bevarelse af miljøet, er det en viden, der kommer os til gode i vort daglige arbejde. Myndighederne stiller stadig strengere krav til miljøet, ligesom befolkningen viser stigende interesse for, hvorledes vi behandler vores omgivelser.

Er der grund til bekymring?

Hvis du er usikker på miljøet i et givent område, så lad os foretage en miløjundersøgelse for dig. Vi har et tæt samarbejde med en lang række rådgivende ingeniørfirmaer med speciale i miljøteknik, og vi kan fortælle dig om det lokale miljø, heriblandt kemien i grundvandet.

Kontakt os for miljøundersøgelser

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om miljøundersøgelser, og hvad vi kan hjælpe dig med. Vi har afdelinger i Hammel og Nørager, men arbejder over hele Danmark. Fang os på tlf. 86964261 eller på kontaktformularen til højre.

Skriv til os