VELKOMMEN TIL SØREN PEDERSEN BRØNDBORING OG NORDJYLLANDS BRØNDBORING

Hos Søren Pedersen Brøndboring/Nordjyllands Brøndboring har vi mere end 30 års erfaring inden for branchen og har igennem de 30 år hjulpet private såvel som offentlige virksomheder. Kvaliteten er i højsædet, og denne kvalitet sikrer vi ved at have erfarne folk med den rette uddannelse.

Netop erfaring og uddannelse er vigtige elementer i brøndboringsbranchen, da de lag, der skal gennembores, skal sikres mod overfladeforurening. Herefter skal borehullet også forsegles korrekt for at undgå forurening.

Bred kompetenceprofil

Vores store erfaring kvalitetssikrer ikke blot det arbejde, vi udfører. Det sikrer også, at vi har kendskab til et væld af de typer opgaver, der findes inden for vores branche. Vi tilbyder:

 • Vandvindingsboringer, miljøboringer.
 • Grundvandssænkning og boringer til forskningsbrug.
 • Regenerering af boringer, filter og vandledninger m.v.
 • Totalløsninger på vandværksanlæg. – Service og renovering af vandværker.
 • Serviceeftersyn på pumpeinstallation og boring m.v.
 • Montering af pumpeanlæg samt råvandsstationer.
 • Montering af maskininstallationer.
 • Salg af råvandsstationer & rustfri stigerør.
 • Rensning/desinfektion af boringer, filter, vandledninger og rentvandstanke.
 • Vandindvindingsboringer, miljøboringer. – Grundvandssænkning og boringer til forskningsbrug.
 • Regenerering af boringer, filter og vandledninger mv.
 • Totalløsninger på vandværksanlæg.
 • Service og renovering af vandværker.
 • Serviceeftersyn på pumpeinstallation og boring m.v.
 • Sløjfning af gamle brønde og boringer.
 • Regenerering af boringer – Hydropuls.
 • Videoinspektion.
 • Miljøundersøgelser
 • Vandværksboringer & vandværksservice

Uagtet opgaven er kvaliteten af det udførte job høj.  Netop vores høje kompetence og en klar holdning omkring miljøet er med til at give vores kunder tryghed

Mangler du en samarbejdspartner?

Hvis du står og har et job, der skal udføres eller blot går med nogle overvejelser omkring et projekt, er du mere end velkommen til at kontakte os på tlf. 86964261 eller at skrive en mail til post@godtvand.dk.